Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vorikonazol

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum, plazma

  • srážlivá žilní krev (červené víčko)
  • nesrážlivá žilní krev s EDTA (fialové víčko) nebo s heparinem (zelené víčko) 
Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM 1 den
Zkratka v LIS VORI
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika
  • Vzorky je třeba do laboratoře odeslat nejlépe do 1 hodiny od doby odběru.
  • Odběr vzorků se provádí před dávkou (Cmin) po 3 dnech terapie (při podání nasycovací dávky), 5-7 dnech (bez podání nasycovací dávky).
Interpretace

Interpretace odborníkem.

Doporučené koncentrace při odběru v ustáleném stavu před dávkou profylaxe i terapie 1,0-5,50  mg/L 
při Cmin > 5.50 mg/L riziko toxicity

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny