Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vorikonazol

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM 1 den
Zkratka v LIS VORI
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou v ustáleném stavu.

Interpretace

Koncentrace před dávkou 1-6 mg/l, při infekci CNS a kostí 2-6 mg/l.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní