Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Vyšetření Aneuploidií chromosomů 13,18, 21 X a Y s možností rozšíření řady vyšetření chromozomů 15,16 a 22

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: germinálního genomu
Telefon 495 833 865 (38 04)
Biologický materiál

nativní plodová voda, nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, buňky CVS, tkáň, kostní dřeň, bukální stěr

Množství 2-5 mL
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy viz "Další poznámky"
Zkratka v LIS GQ_PP_QF_Z; GQ_PP_QF_R
Dostupné statim ANO
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou.
Uchovávání materiálu před odesláním při 4-8°C max. 72 hod, déle se pak materiál uchovává při -20°C.

Interpretace
Parametr vyšetření:
  • Vyšetření Aneuploidií chromosomů 13, 18, 21, X a Y (základní řada)
  • Vyšetření Aneuploidií chromozomů 15,16 a 22 (rozšířená řada). 
 
 
 
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Další poznámky

Vyšetření se provádí vždy po dohodě s klinickým genetikem!

  • Doba odezvy: po domluvě s klinickým genetikem lze řešit urgentně
 
 
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.