Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Zolpidem

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

sérum 2 ml, moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS ZOLP
Dostupné statim ANO (jen po telefonické domluvě)
Jednotka ng/mL
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Terapeutické rozmezí 80 - 160 ng/mL po 1-3 hodinách
Toxicita možná od 500 ng/mL 
Hodnotí odborník.

 
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

µg/L = ng/mL

Faktor přepočtu: µg/L= 3,25 nmol/L

Citlivost Spodní mez stanovitelnosti : 4 ng/mL