Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Metanol (viz Těkavé látky plynovou chromatografií)

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum, plazma: 2 ml
srážlivá krev bez gelu: 5 ml
jiný biologický materiál - moč, orgány
 

Doba odezvy 1 týden, STATIM do 2 hodin
Dostupné statim ANO
Preanalytika

viz Těkavé látky plynovou chromatografií