Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Pracovník - PharmDr. Vít Šesták, Ph.D., MBA

jméno příjmení PharmDr. Vít Šesták, Ph.D., MBA
e-mail vit.sestak@fnhk.cz
telefon 495 833 817

úsek


Abecední rejstřík pracovníků