Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Ambulantní část ÚKBD

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Pavlíková Ladislava, prim. MUDr. Vedoucí Osteologického centra 495 832 165
495 833 810
ladislava.pavlikova@fnhk.cz
Bílková Lenka, MUDr. Lékařka 495 833 732
lenka.rihova1@fnhk.cz
Čerňanová Paula, MUDr. Lékařka 495 833 732
paula.cernanova@fnhk.cz
Förstlová Jana, MUDr. Lékařka 495 833 297
forstjan@fnhk.cz
Horáčková Jana, MUDr. Lékařka 495 833 268
jana.horackova@fnhk.cz
Jiráčková Jana, MUDr.,Ph.D. Lékařka 495 833 703
jana.jirackova@fnhk.cz
Palička Vladimír, prof. MUDr.,CSc., dr.h.c. Lékař 495 832 129
palicka@lfhk.cuni.cz
Randulová Dana, MUDr. Lékařka 495 832 705
495 833 732
dana.randulova@fnhk.cz
Matysová Lenka Staniční sestra 495 833 703
lenka.matysova@fnhk.cz
Jelínková Jaroslava zdravotní sestra 495 833 703
Šulcová Šárka zdravotní sestra 495 833 703
Gottlandová Eva Sestra 495 833 703
Holková Věra Sestra 495 833 703
Mertová Markéta Sestra 495 833 703
Olahová Petra Sestra 495 833 703
Volejníková Alena Sestra 495 833 703

Počet zobrazených pracovníků: 16