Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Management kvality

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Žaloudková Lenka, Ing.,Ph.D. Manažerka kvality 495 833 744
lenka.zaloudkova@fnhk.cz
Špirková Jana, Ing. Zástupce manažerky kvality 495 833 623
jana.spirkova@fnhk.cz
Brendlová Ellen Správce měřidel 495 833 734
Blažková Jana, Bc. Interní auditor 495 833 377
jana.blazkova@fnhk.cz
Haklová Lenka, Bc. Interní auditor 495 832 321
Jokešová Iveta, Bc. Interní auditor 495 833 765
iveta.jokesova@fnhk.cz
Vávrová Jaroslava, Ing.,Ph.D. Interní auditor 495 833 442
jaroslava.vavrova@fnhk.cz

Počet zobrazených pracovníků: 7