Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků ÚKBD
Biobanka FN

jméno příjmení, titul funkce telefon e-mail
Karešová Iva, Mgr.,Ph.D. Vedoucí úseku 495 833 623
iva.karesova@fnhk.cz
Žaloudková Lenka, Ing.,Ph.D. Analytička 495 833 744
lenka.zaloudkova@fnhk.cz

Počet zobrazených pracovníků: 2