Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

G

Název metody Materiál Telefon
Gabapentin
  • sérum
    • srážlivá žilní krev do zkumavek bez gelu
  • plazma
    • nesrážlivá žilní krev do zkumavek s heparinem nebo EDTA
495 833 765
Gama-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Gama-glutamyltransferáza

sérum, plazma, plodová voda


495 833 140
495 832 451
Gastrin

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Gentamicin
  • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
  • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
GIT virové infekce – panel (adenovirus, astrovirus, norovirus sk. GI a GII, rotavirus)

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Glomerulární filtrace - GF

výpočet

495 832 451
Glukóza

plazma, moč, CSF, plná krev, sérum, plodová voda

495 833 709
495 833 734
Glukózový toleranční test

plazma

495 833 734
495 832 294
Glutathionperoxidáza (GPx)

nesrážlivá krev 0,2 ml

495 832 664
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

nesrážlivá EDTA krev

495 833 709
495 833 734