Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Seznam metod - dle písmena

F

Název metody Materiál Telefon
Fenobarbital
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Fenothiazin. neuroleptika - průkaz barevnou reakcí

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Fenylalanin

sérum, plazma (heparin) 1 ml nebo moč 2 ml (u sbírané moče dodat průměrný vzorek 10-15 ml, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod)

495 833 735
Fenytoin
  • nehemolytické sérum
  • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Ferritin

sérum, Li-heparin nebo EDTA plasma

495 833 808
FGF 23 v plazmě (Fibroblastový růstový faktor 23)

EDTA nebo Li-heparinová plazma


Folikulostimulující hormon (FSH)

sérum, plazma

495 833 140
Fosfatáza alkalická

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Fosfatáza alkalická-kostní frakce

sérum

495 832 664
Fosfor

sérum, plazma, moč, punktát, dren

495 833 140
Fragmentační analýza (nejčastěji MD1, FRAXA-FA, MLPA-TP53, BRCA1, CMT1, SHOX, SMN1, mikrodeleční syndromy1)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Free β human chorionic gonadotropin (FβhCG, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Furosemid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719