Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Metody na úseku
- dle abecedy

A

Název metody Materiál Telefon
Acidobazická rovnováha

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
495 833 709
495 833 734

D

Název metody Materiál Telefon
Draslík

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734

G

Název metody Materiál Telefon
Glukóza

plazma, moč, CSF, plná krev, sérum, plodová voda

495 833 709
495 833 734
Glukózový toleranční test

plazma

495 833 734
495 832 294
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

nesrážlivá EDTA krev

495 833 709
495 833 734

H

Název metody Materiál Telefon
Hamburgerův sediment

moč sbíraná 3 hodiny, změřit, uvést celkový objem, do laboratoře dodat po promíchání 10 ml z celkového sběru

495 833 709
495 833 734
Hematokrit

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Hemoglobin

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Hořčík ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140

CH

Název metody Materiál Telefon
Chloridy

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, pot (viz potní test), exudát, punktát, dren

499 833 140
495 833 709
495 833 734

K

Název metody Materiál Telefon
Karbonylhemoglobin

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
Kompletní spermiogram

ejakulát

495 833 709
495 833 734

L

Název metody Materiál Telefon
Laktát

plná krev, plazma, likvor

495 833 140
495 833 709
495 833 734

M

Název metody Materiál Telefon
Methemoglobin

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
Moč - analýza chemicky a mikroskopicky

moč

495 833 709
495 833 734
Moč chemicky

moč

495 833 734
495 832 294

O

Název metody Materiál Telefon
Okultní krvácení

stolice

495 833 734
495 832 294

P

Název metody Materiál Telefon
pCO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

496 833 140
495 833 709
495 833 734
pH

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

497 833 140
495 833 709
495 833 734
pO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734

R

Název metody Materiál Telefon
Rivaltova zkouška

exudát

495 833 734
495 832 294

S

Název metody Materiál Telefon
Sodík

sérum, plná krev, moč, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Spektrofotometrie likvoru

likvor

495 833 140

V

Název metody Materiál Telefon
Vápník ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Vlákna ve stolici

stolice

495 833 709
495 833 734
Vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu

moč sbíraná přesně 3 hodiny, celkový objem se odevzdá do laboratoře bezprostředně po mikci

495 833 709
495 833 734