Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek klinické a forenzní toxikologie
Metody na úseku
- dle abecedy

A

Název metody Materiál Telefon
Alprazolam

sérum - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amfetaminy - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Aripiprazol + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Antidepresiva

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Antipsychotika

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Analýza vzácných biologických materiálů

 Smolka, vlasy, post-mortem materiál,…

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Amisulprid

 sérum 2 mL, moč 5 mL

 

495 832 321
495 833 817
495 833 719

B

Název metody Materiál Telefon
Barbituráty - imunochemicky

sérum / plazma (2 mL)


 

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Benzodiazepiny - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Betaxolol v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Bisoprolol v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Bromazepam

sérum 2 mL, moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

C

Název metody Materiál Telefon
Citalopram

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

D

Název metody Materiál Telefon
Diazepam

sérum - 2 mL, moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Doxazosin v séru

sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719

E

Název metody Materiál Telefon
Esitalopram

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Etylglukuronid

 moč

495 832 321
495 833 719

F

Název metody Materiál Telefon
Flufenazin

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Flupentixol

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Furosemid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719
Fluoxetin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

H

Název metody Materiál Telefon
Haloperidol

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Hydrochlorothiazid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719

CH

Název metody Materiál Telefon
Chlordiazepoxid

 sérum - 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Chlortalidon v séru

sérum


495 832 321
495 833 719

K

Název metody Materiál Telefon
Klozapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Klonazepam

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Kvantifikace jiné známé látky

 sérum / plazma - 2 ml; jiný materiál po domluvě

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Kannabinoidy - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

L

Název metody Materiál Telefon
Levomepromazin

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

M

Název metody Materiál Telefon
Mirtazapin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Metabolity kokainu - imunochemicky

moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Metoprolol v séru

sérum 2 ml

495 832 321
495 833 719
Midazolam

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719

O

Název metody Materiál Telefon
Olanzapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Opiáty - skupinově

moč (5 ml) 

495 832 321
495 833 719
Oxazepam

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719

P

Název metody Materiál Telefon
Průkaz známé látky (konfirmace)

 sérum / plazma - 2 ml; moč 5 mL; žaludeční obsah; ostatní materiály možné po předchozí domluvě

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Paracetamol

sérum / plazma (2 ml), moč (2 ml)

495 832 321
495 833 817
495 833 719

Q

Název metody Materiál Telefon
Quetiapin + M

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

R

Název metody Materiál Telefon
Risperidon + Paliperidon (9-OH-risperidon)

 sérum 2 mL, moč 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

S

Název metody Materiál Telefon
Sertralin

sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Salicyláty - kvantitativně

Sérum, heparinová plasma

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Sedativa, hypnotika, benzodiazepiny

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

T

Název metody Materiál Telefon
Trazodon

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Telmisartan v séru

sérum


495 832 321
495 833 719
Toxikologický screening v moči metodou HPLC

moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Toxikologický screening (komplexní)

sérum / plazma - 2 mL; žaludeční výplach, moč - 5 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719

V

Název metody Materiál Telefon
Venlafaxin

 sérum 2 mL

495 832 321
495 833 817
495 833 719
Verapamil v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Volný hemoglobin v plazmě

plazma (heparin)

495 832 321
495 833 719

Z

Název metody Materiál Telefon
Zolpidem

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 817
495 833 719