Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek klinické a forenzní toxikologie
Metody na úseku
- dle abecedy

7

Název metody Materiál Telefon
7-dehydrocholesterol

sérum, plodová voda

495 832 321
495 833 719

A

Název metody Materiál Telefon
Alprazolam

sérum - 2 ml, lze i moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Amfetaminy, konfirmace amfetaminů a extáze v biologických materiálech pomocí GC-MS

sérum / plazma, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Amfetaminy, průkaz jednotlivých amfetaminů a extáze v moči, v séru pomocí HPLC

moč, sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719
Amfetaminy, skupinový záchyt

sérum / plazma - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Analgetika - antipyretika, průkaz pomocí chromatografie

sérum - 2 ml
moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Anorektika (fenfluramin)

sérum / plazma - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Antidepresiva I. a II. generace v moči a žaludečním obsahu; TLC

moč, žaludeční výplach - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Antidepresiva I. generace (tricyklická) - skupinová reakce

moč - 5 ml; sérum / plazma - 2 ml

495 832 321
495 833 719
Antidepresiva I.-IV. generace v biolog. materiálech - identifikace jednotlivých

sérum / plazma, žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Antihistaminika, průkaz pomocí chromatografie

sérum - 2 ml
moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Antihypertenziva v tělních tekutinách - průkaz

sérum / plazma, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719

B

Název metody Materiál Telefon
Barbituráty - identifikace jednotlivých

sérum / plazma, žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Barbituráty semikvantitativně

sérum / plazma (2 ml); moč (5 ml)


 

495 832 321
495 833 719
Benzodiazepiny - identifikace jednotlivých

sérum / plazma, žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Benzodiazepiny - semikvantitativně

sérum / plazma; moč

495 832 321
495 833 719
Beta blokátory v séru - průkaz pomocí LC-MS/MS

sérum


495 832 321
495 833 719
Betaxolol v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Bisoprolol v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Bromazepam

sérum 2 ml, lze i moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Buprenorfin v moči, séru

moč - 5 ml; sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719

C

Název metody Materiál Telefon
Centrální a lokální anestetika, průkaz pomocí chromatografie

sérum - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719

D

Název metody Materiál Telefon
Diazepam

sérum - 2 ml, lze i moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Dihydrokodein

sérum - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Diuretika v séru - průkaz pomocí LC-MS/MS

sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719
Doxazosin v séru

sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719

E

Název metody Materiál Telefon
Etylglukuronid

 moč

495 832 321
495 833 719

F

Název metody Materiál Telefon
Fenothiazin. neuroleptika - průkaz barevnou reakcí

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Furosemid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719

H

Název metody Materiál Telefon
Hydrochlorothiazid v séru

sérum


495 832 321
495 833 719

CH

Název metody Materiál Telefon
Chlortalidon v séru

sérum


495 832 321
495 833 719

K

Název metody Materiál Telefon
Kannabinoidy - identifikace jednotlivých

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Kannabinoidy (marihuana) - semikvantitativně

moč - 5 ml, lze i v séru (2 ml)

495 832 321
495 833 719
Ketamin

sérum - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Kodein

sérum - 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Kokain - metabolity, screening

moč - 5 ml, lze i v séru (2 ml)

495 832 321
495 833 719
Kokain a metabolity v biologických materiálech - průkaz

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719

L

Název metody Materiál Telefon
LSD průkaz imunochemicky

moč - 5 ml; lze i v séru (2 ml)

495 832 321
495 833 719
LSD průkaz pomocí LC-MS/MS

moč - 5 ml; lze i v séru (2 ml)

495 832 321
495 833 719

M

Název metody Materiál Telefon
Methadon - konfirmace v biologických materiálech

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Methadon imunochemicky

moč - 5 ml; lze i sérum / plazma

495 832 321
495 833 719
Metoprolol v séru

sérum 2 ml

495 832 321
495 833 719
Midazolam

sérum 2 ml, lze i moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Morfin

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719

N

Název metody Materiál Telefon
Neuroleptika - průkaz; GC-MS, LC-MS/MS

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Neuroleptika - průkaz; HPLC

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Neuroleptika - průkaz; TLC

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Nikotin a metabolit kotinin - identifikace metodou GC-MS

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719

O

Název metody Materiál Telefon
Opiáty - identifikace jednotlivých

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Opiáty - skupinově

moč (5 ml), sérum / plazma (2 ml)

495 832 321
495 833 719
Opiáty - průkaz jednotlivých (HPLC)

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Oxazepam

sérum 2 ml, lze i moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719

P

Název metody Materiál Telefon
Paracetamol - semikvantitativně

sérum / plazma (2 ml), moč (2 ml)

495 832 321
495 833 719
Phencyclidine (fencyklidin)

sérum, plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Psychofarmaka, průkaz pomocí chromatografie

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719

S

Název metody Materiál Telefon
Salicyláty - semikvantitativně

sérum - 2 ml

495 832 321
495 833 719

T

Název metody Materiál Telefon
Telmisartan v séru

sérum


495 832 321
495 833 719
Toxikologický průkaz léků a drog v biologických materiálech metodou HPLC

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Toxikologický průkaz léků a drog v biologických materiálech metodou TLC

žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Toxikologický průkaz léků, některých jedů a dalších látek tělu cizích v biologických materiálech metodou GC-MS, LC-MS/MS

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Toxikologický průkaz rostlinných alkaloidů (hyosciamin, muscarin, psilocin aj.) a dalších rostlin. jedů v biologických materiálech pomocí GC-MS, LC-MS/MS

sérum / plazma - 2 ml; žaludeční výplach, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Tramadol

sérum 2 ml, moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719
Trinitrotoluen (TNT) v moči

moč - 10 ml

495 832 321
495 833 710

V

Název metody Materiál Telefon
Verapamil v séru

sérum

495 832 321
495 833 719
Volný hemoglobin v plazmě

plazma (heparin)

495 832 321
495 833 719

Z

Název metody Materiál Telefon
Zolpidem

sérum 2 ml, lze i moč - 5 ml

495 832 321
495 833 719