Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek klinické farmakologie
Metody na úseku
- dle abecedy

8

Název metody Materiál Telefon
8-methoxypsoralen

krev obohacená o leukocyty z vaku

495 833 765

A

Název metody Materiál Telefon
Amikacin
 • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Amiodaron a jeho metabolit (Cordaron)

sérum

495 833 765
Alkohol (etanol) pro forenzní účely
 • sérum - 2 ml
 • plná krev - 5 ml
 • moč - 2 ml
 • jiný biologický materiál

Příjem vzorku na vyšetření alkoholu pro právní účely metodou plynové chromatografie laboratoř provádí pouze v pracovní době tj. od 7 hodin do 15.30 hodin.

Pro forenzní účely musí žadatel dodat biologický materiál s příslušnou dokumentací:

1. Je-li žadatelem PČR nebo zaměstnavatel, dokumentace zahrnuje

 • Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem (označená OH)
 • Žádost o vyšetření osoby ve zdravotnickém zařízení včetně Přílohy k faktuře (označená Z)

2. Je-li žadatelem Ústav soudního lékařství je požadována žádanka ÚKBD-forenzní analýzy (označená F)

 
495 833 968

B

Název metody Materiál Telefon
Busulfan

sérum

495 833 765

C

Název metody Materiál Telefon
Cyklosporin A

nesrážlivá EDTA krev

495 833 765

D

Název metody Materiál Telefon
Diazepam v séru

sérum - 1 ml

495 833 765
Digoxin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765

E

Název metody Materiál Telefon
Ethosuximid

sérum

495 833 765
Everolimus

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - Heparin NE!!

495 833 765

F

Název metody Materiál Telefon
Fenobarbital
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Fenytoin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765

G

Název metody Materiál Telefon
Gentamicin
 • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Gabapentin

 sérum

495 833 765

I

Název metody Materiál Telefon
Imatinib

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

495 833 765

K

Název metody Materiál Telefon
Karbamazepin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Klonazepam v séru

sérum - 1 ml

495 833 765
Kyselina mykofenolová
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická K2-EDTA a K3-EDTA plazma
495 833 765
Kyselina valproová
 • nehemolytické sérum – 1 ml
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Kolistin

krev nesrážlivá (s heparinem), srážlivá (bez gelu), plazma, sérum

495 833 765

L

Název metody Materiál Telefon
Lamotrigin

sérum

495 833 765
Levatiracetam

sérum

495 833 765
Lithium

sérum, plazma (heparinizovaná)

495 833 140
Lakosamid (Lacosamide)

sérum / plasma 1 ml, min. objem 0,5 ml ne do gelu

 • zkumavky s červeným víčkem – srážlivá krev nebo plazma (do EDTA nebo heparinu)
495 833 765

M

Název metody Materiál Telefon
Methotrexát

sérum, plazma

495 833 765
Metanol (viz Těkavé látky plynovou chromatografií)

sérum, plazma: 2 ml
srážlivá krev bez gelu: 5 ml
jiný biologický materiál - moč, orgány
 

495 833 765
Meropenem

krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum 

495 833 765

O

Název metody Materiál Telefon
Oxcarbazepin

 sérum

495 833 765

P

Název metody Materiál Telefon
Pregabalin

sérum

495 833 765
Perampanel

 sérum

495 833 765
Primidon

sérum

495 833 765
Posakonazol (synonymum Noxafil)

sérum, plazma

495 833 765
Piperacilin

 krev nesrážlivá (s heparinem), plazma, sérum

495 833 765

R

Název metody Materiál Telefon
Rapamycin (Sirolimus)

nesrážlivá EDTA krev - 1 ml - HEPARIN NE!!

495 833 765
Rufinamid

 sérum

495 833 765

S

Název metody Materiál Telefon
Stiripentol

 sérum

495 833 765

T

Název metody Materiál Telefon
Tacrolimus (FK 506)

nesrážlivá EDTA krev

495 833 765
Teofylin
 • nehemolytické sérum
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Topiramát

sérum

495 833 765
Těkavé látky plynovou chromatografií (metanol, aceton, acetonitril, izopropanol, ethylacetát, toluen)
 • sérum, plazma: 2 ml
 • srážlivá krev bez gelu: 5 ml
 • jiný biologický materiál - moč, orgány
495 833 968

V

Název metody Materiál Telefon
Vankomycin
 • nehemolytické sérum v umělohmotné zkumavce
 • nehemolytická heparinová plazma
495 833 765
Vorikonazol

sérum, plazma

495 833 765
Vigabatrin

 sérum

495 833 765

Z

Název metody Materiál Telefon
Zonisamid

 sérum