Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek molekulární biologie
Metody na úseku
- dle abecedy

A

Název metody Materiál Telefon
Adenovirus

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), sputum, BAL, výplach (2 – 5 ml), stolice

495 833 866
Aspergillus spp.

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Analýza somatických hypermutací u IGVH přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Analýza somatických hypermutací u TCR přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Analýza miRNA

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)

B

Název metody Materiál Telefon
BK virus (BKV, polyomavirus) kvalitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč (2 ml), biopsie štěpu

495 833 866
Borrelia burgdorferi sensu lato

likvor (optimální množství 1,5 ml), punktát (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), biopsie kůže - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Bordetella pertusis

BAL, sputum, laryngeální  stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml)

495 833 866
BK virus (BKV, polyomavirus) kvantitativně
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml)
 • moč (2 ml)
495 833 866
Bordetella spp.
 • BAL, sputum, laryngální stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Burkholderia spp.

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Bartonella spp.

tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), v případě potřeby jakýkoli jiný materiál

495 833 866

C

Název metody Materiál Telefon
Cytomegalovirus (CMV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr – na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, plodová voda, mateřské mléko, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, plodová voda, mateřské mléko

495 833 866
Clostridium difficile toxigenní (toxin B, binární toxin)

stolice ve sterilní nádobce bez aditiv

495 833 866
Cryptococcus neoformans

sputum, BAL, aspirát (2-5 ml), likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev – červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál
 

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) – rezistence na antivirotika (gancyklovir, foscarnet, cidofovir)

nesrážlivá krev s EDTA (3 ml)

495 833 866
CGH array
 • nesrážlivá EDTA krev periferní,
 • kultivované amniocyty,
 • kultivované choriocyty
 • kostní dřeň
495 833 866 (27 67
334 8)
Candida albicans

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

E

Název metody Materiál Telefon
Enterovirus spp.

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epstein-Barr virus (EBV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epstein-Barr virus (EBV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml)

495 833 866
Escherichia coli

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Exprese genu Cyklin D1

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)

F

Název metody Materiál Telefon
Fragmentační analýza (nejčastěji MD1, FRAXA-FA, MLPA-TP53, BRCA1, CMT1, SHOX, SMN1, mikrodeleční syndromy1)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)

G

Název metody Materiál Telefon
Genotypizace apolipoproteinu E (kodony 112 a 158) metodou PCR/RFLP

nesrážlivá EDTA krev-periferní

 

495 833 866 (30 40)
GIT virové infekce – panel (adenovirus, astrovirus, norovirus sk. GI a GII, rotavirus)

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

H

Název metody Materiál Telefon
Haemophilus influenzae b (Hib)

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Haemophilus influenzae spp.

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Herpes simplex virus (HSV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Herpes simplex virus (HSV) - kvantitativně

BAL (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml)

495 833 866
Human herpesvirus 6 (HHV 6)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), kostní dřeň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Human herpesvirus 8 (HHV 8)

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), kostní dřeň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
HRM analýza
 • nesrážlivá EDTA krev periferní,
 • kultivované amniocyty,
 • kultivované choriocyty,
 • kostní dřeň
495 833 866 (27 67
334 8)
Hereditární nádorové syndromy

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5 ml (2x)

495 833 865 (21 46)

CH

Název metody Materiál Telefon
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml)

495 833 866
Chlamydia trachomatis

výtěr z uretry, cervixu, spojivky – na suchém tampónu bez media, moč (5 – 10 ml), kloubní punktáty, u novorozenců – aspirát z dolních cest nebo žaludku (1,5 ml)

495 833 866
Chřipka A (INF A, Influenza A)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Chřipka B (INF B, Influenza B)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Chřipka A, včetně typu H1N1 (INF A, H1N1)

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium 3 ml), BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

I

Název metody Materiál Telefon
Izolace genomové DNA pro bankování či transport do jiné laboratoře.

EDTA nesrážlivá periferní krev (2 - 5 ml), amniová tekutina (1-50 ml), kultivované amniocyty (1-20 ml)

495 833 866 (30 40)

J

Název metody Materiál Telefon
JC virus (JCV, polyomavirus)

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), biopsie mozku, event. moč (2 ml)

495 833 866

K

Název metody Materiál Telefon
Koaguláza-negativní stafylokoky – CoNS

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), bioptická tkáň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Kvantifikace transkriptu t(9;22) BCR-ABL metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (30 40)

L

Název metody Materiál Telefon
Legionella pneumophila

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml)

495 833 866
Leptospira spp. – patogenní leptospiry

moč (10 - 15 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Listeria monocytogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

M

Název metody Materiál Telefon
Metapneumovirus (hMPV)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mutace C677T v genu pro MTHFR metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní


 

495 833 866 (30 40)
Mutace G1691A Leiden v genu pro FV krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace G20210A v genu pro FII krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace v CFTR genu

nesrážlivá EDTA krev periferní

 

495 833 866 (30 40)
Mutace v genu pro alfa1-antitrypsin (S a Z mutace) metodou Real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní


 

495 833 866 (30 40)
Mutace v HFE genu (C282Y, H63D, S65C) metodou Real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mycobacterium spp.

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycobacterium spp. – identifikace kmene, M-GIT

kmen, M-GIT

495 833 866
Mycobacterium TBC komplex

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycoplasma pneumoniae

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml)

495 833 866
Mutace v TPMT genu (TPMT*2, *3A, *3B, *3C) metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
MRN IG přestavba metodou NGS

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)
MRN TCR přestavba metodou NGS

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)
Mutační analýza genu c KIT exon 7, 8, 17

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Myotonická dystrofie typu I (DM1)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Metoda – Hluchota (nesyndromální) DFNB1

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Mutace v JAK2 genu – V617F (průkaz)

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Molekulární genotypizace Rh-D antigenu

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované buňky CVS, maternální periferní krev

495 833 866 (27 67)

N

Název metody Materiál Telefon
Neisseria meningitidis
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • stěr - na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Noroviry

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky

495 833 866
Neisseria gonorrhoeae
 • stěr – na suchém tampónu bez média,
 • moč (5-10 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neisseria meningitidis typizace
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml), stěr – na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Nocardia spp.
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • abscesy, sputum, BAL,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866

P

Název metody Materiál Telefon
Průkaz fungální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenční analýzou

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min.3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Průkaz mutace W515L/K v genu MPL
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
 • kostní dřeň

495 833 865 (27 67)
Průkaz mutací v genu pro calreticulin
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
 • kostní dřeň
495 833 865 (27 67)
Přestavba T-buněčného receptoru - průkaz

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Parvovirus B19

kostní dřeň - sterilní zkumavka bez aditiv (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), plodová voda

495 833 866
Pneumocystis jiroveci (dříve carinii)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml)

495 833 866
Průkaz bakteriální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenační analýzou

likvor (min. 0,3 ml), punktát, abscesy, plodová voda, tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Polymorfismy v genech CYP2C9 a VKORC1

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Průkaz chromosomálních aberací u AML

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Průkaz interních tandemových duplikací (ITD) v genu FLT3

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Průkaz mutací v genu NPM1 (nukleophosmin) – exon 12

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Prader-Willi syndrom, Angelmanův syndrom (změny v metylaci genů SNRPN a NDN)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Polymorfní místa v genu IL28B (IFN-lambda 3) metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev - periferní

495 833 866 (30 40)

R

Název metody Materiál Telefon
Respiratory Syncitial virus (RSV)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Respirační viry – panel (adenovirus, chřipka A a B, parachřipka 1-4, RSV, MPV, enterovirus, rhinovirus, coronavirus, bocavirus)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2-5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

S

Název metody Materiál Telefon
Spinální svalová atrofie

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Somatické mutace v genu TP53

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Staphylococcus aureus

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus agalactiae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pneumoniae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pyogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), punktát, stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus suis

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5-10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Sledování exprese fúzního transkriptu DEK/CAN

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Sledování MRN c KIT D816

po konzultaci s VŠ pracovníkem

495 833 865 (27 67)
Sekvenační analýza

po konzultaci s VŠ pracovníkem

495 833 866 (27 67
334 8)
Syndrom fragilního chromozomu X

nesrážlivá periferní krev v EDTA, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Sekvenace exonu genu (nejčastěji úseku genu BRCA1, 2, PMP22, DHCR7, GJB2, Phox2B, RunX2, SHOX, SOX2, KAT6B)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Sledování minimální residuální nemoci – marker AML1-ETO

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker CBFß – MYH 11 typ A

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Sledování minimální residuální nemoci – marker PML-RARa

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (27 67)
Spinální muskulární atrofie typu1 (průkaz homozygotní delece v exonu 7 genu SMN-1)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (27 67)
Salmonella

punktát, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

T

Název metody Materiál Telefon
Translokace t(14;18) Bcl2

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Toxoplasma gondii

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml); pupečníková krev – s přídavkem protisrážlivého činidla (2 ml), plodová voda (2 - 5 ml), bioptická tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, likvor (min. 1 ml), stěr ze spojivkového vaku - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Typizace transkriptu t(9;22) BCR-ABL major (b2a2,b3a2) metodou nested PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (30 40)
Typizace transkriptu t(9;22) BCR-ABL minor metodou nested PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 866 (30 40)
Translokace t(11;14) Bcl1

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)

U

Název metody Materiál Telefon
Ureaplasma spp.

aspirát z dolních dýchacích cest a žaludku (1,5 ml), plodová voda, výtěr z uretry, cervixu - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Urogenitální infekce – panel (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium)
 • moč (5-10 ml),
 • stěr z urogenitálního traktu – na suchém tampónu bez média,
 • plodová voda,
 • u novorozenců aspirát dolních cest dýchacích,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866

V

Název metody Materiál Telefon
Vyšetření genetické predispozice k celiakii (HLA – DQ2, DQ8)

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Varicella zoster virus (VZV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – precore mutanta

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – rezistence na antivirotika (lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, emtricitabine)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – genotypizace

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus parotitidy

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), sliny, moč (5 - 10 ml), plodová voda

495 833 866
Vyšetření potransplantačního chimerismu příjemce kostní dřeně či PKB metodou PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 866 (30 40)
Vyšetření variability DNA markerů dárce-příjemce kostní dřeně či PKB metodami PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 866 (30 40)
Vyšetření mutací v genech NF1 a NF2 metodou MPS

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

 

495 833 866 (21 46)
Vyšetření metylace genu

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)
Vyšetření exprese genu

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 866 (27 67
334 8)
Vyšetření c.1138 v genu FGFR3 metodou HRM

 nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Virus hepatitidy E (HEV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus hepatitidy A (HAV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus spalniček

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – rezistence na antivirotika (simeprevir)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866

Z

Název metody Materiál Telefon
Zygomycety (Mucor, Rhizopus, Rhizomucor, Absidia, …)

sputum, BAL, aspirát (2-5 ml), likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev – červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866