Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek molekulární biologie
Metody na úseku
- dle abecedy

A

Název metody Materiál Telefon
Adenovirus

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), sputum, BAL, výplach (2 – 5 ml), stolice

495 833 866
Aspergillus spp.

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Analýza somatických hypermutací u IGH přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Analýza somatických hypermutací u TCR přestavby v době záchytu

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)

B

Název metody Materiál Telefon
BK virus (BKV, polyomavirus) kvalitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč (2 ml), biopsie štěpu

495 833 866
Borrelia burgdorferi sensu lato

likvor (optimální množství 1,5 ml), punktát (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), biopsie kůže - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Bordetella pertusis

BAL, sputum, laryngeální  stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml)

495 833 866
BK virus (BKV, polyomavirus) kvantitativně
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml)
 • moč (2 ml)
495 833 866
Bordetella spp.
 • BAL, sputum, laryngální stěr na suché výtěrovce bez aditiv – vložit do sterilní zkumavky,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Burkholderia spp.

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Bartonella spp.

tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), v případě potřeby jakýkoli jiný materiál

495 833 866

C

Název metody Materiál Telefon
Cytomegalovirus (CMV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr – na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, plodová voda, mateřské mléko, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), moč, likvor (min. 0,3 ml), sputum, BAL (2 – 5 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, plodová voda, mateřské mléko

495 833 866
Clostridium difficile toxigenní (toxin B, binární toxin)

stolice ve sterilní nádobce bez aditiv

495 833 866
Cryptococcus neoformans

sputum, BAL, aspirát (2-5 ml), likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev – červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál
 

495 833 866
Cytomegalovirus (CMV) – rezistence na antivirotika (gancyklovir, foscarnet, cidofovir)

nesrážlivá krev s EDTA (3 ml)

495 833 866
CGH array
 • nativní plodová voda
 • nesrážlivá EDTA krev periferní,
 • kultivované amniocyty,
 • kultivované choriocyty
 • kostní dřeň
 • tkáň
495 833 866 (27 67
334 8)
Candida albicans

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Centrální hypoventilační syndrom (PHOX2B)

nesrážlivá periferní krev v EDTA, nativní nebo kultivované amniocyty, nativní nebo kultivované choriocyty, tkáně

495 833 865 (32 97)

E

Název metody Materiál Telefon
Enterovirus spp.

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epstein-Barr virus (EBV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Epstein-Barr virus (EBV) - kvantitativně

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, výplach (2 – 5 ml)

495 833 866
Escherichia coli

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Exprese genu Cyklin D1

po konzultaci s VŠ pracovníkem laboratoře

495 833 865 (27 67)

G

Název metody Materiál Telefon
GIT virové infekce – panel (adenovirus, astrovirus, norovirus sk. GI a GII, rotavirus)

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

H

Název metody Materiál Telefon
Haemophilus influenzae b (Hib)

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Haemophilus influenzae spp.

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Herpes simplex virus (HSV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Herpes simplex virus (HSV) - kvantitativně

BAL (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml)

495 833 866
Human herpesvirus 6 (HHV 6)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), kostní dřeň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Human herpesvirus 8 (HHV 8)

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), kostní dřeň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

CH

Název metody Materiál Telefon
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml)

495 833 866
Chlamydia trachomatis

výtěr z uretry, cervixu, spojivky – na suchém tampónu bez media, moč (5 – 10 ml), kloubní punktáty, u novorozenců – aspirát z dolních cest nebo žaludku (1,5 ml)

495 833 866
Chřipka A (INF A, Influenza A)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Chřipka B (INF B, Influenza B)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Chřipka A, včetně typu H1N1 (INF A, H1N1)

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium 3 ml), BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

I

Název metody Materiál Telefon
Izolace genomové DNA pro bankování či transport do jiné laboratoře.

EDTA nesrážlivá periferní krev (2 - 5 ml), amniová tekutina (1-50 ml), kultivované amniocyty (1-20 ml)

495 833 866 (30 40)

J

Název metody Materiál Telefon
JC virus (JCV, polyomavirus)

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), biopsie mozku, event. moč (2 ml)

495 833 866

K

Název metody Materiál Telefon
Koaguláza-negativní stafylokoky – CoNS

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), bioptická tkáň, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Kvantifikace transkriptu t(9;22) BCR-ABL metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)

L

Název metody Materiál Telefon
Legionella pneumophila

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml)

495 833 866
Leptospira spp. – patogenní leptospiry

moč (10 - 15 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Listeria monocytogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

M

Název metody Materiál Telefon
Metapneumovirus (hMPV)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mutace C677T v genu pro MTHFR metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní


 

495 833 866 (30 40)
Mutace G1691A Leiden v genu pro FV krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace G20210A v genu pro FII krevního srážení metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutace v HFE genu (C282Y, H63D, S65C) metodou Real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mycobacterium spp.

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycobacterium spp. – identifikace kmene, M-GIT

kmen, M-GIT

495 833 866
Mycobacterium TBC komplex

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát atd. (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 - 10 ml), tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Mycoplasma pneumoniae

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), likvor (1,5 ml)

495 833 866
Mutace v TPMT genu (TPMT*2, *3A, *3B, *3C) metodou real-time PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Mutační analýza ABL1 kinázové domény

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň 3 ml

495 833 865 (24 29)
Molekulárně genetické vyšetření rozsáhlých změn vybraných genů metodou digitalMLPA

nesrážlivá krev periferní v EDTA

495 833 866 (21 46)
Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s hereditární nesyndromovou ztrátou sluchu a hluchoty

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , nativní a kultivované amniocyty, nativní a kultivované choriocyty, tkáně produktu koncepce

495 833 865 (32 97)
Mutace v JAK2 genu – V617F (průkaz)

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
MLPA – fragmentační analýza

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty, bukální stěr

495 833 866 (21 46)
Mutace D816V v genu ckit metodou specifické real-time PCR

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Mutace v JAK2 genu (V617F) - kvantifikace

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo případně lze použít vzorek kostní dřeně

495 833 865 (24 29)
Mutace L265P v genu MYD88 metodou specifické real-time PCR

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Molekulárně genetické vyšetření vybraných genů asociovaných s onemocněním patřící do skupiny RASopatií

nesrážlivá periferní krev v EDTA  (2-5 ml), nativní a kultivované amniocyty, nativní a kultivované choriocyty, tkáně produktu koncepce

495 833 865 (32 97)

N

Název metody Materiál Telefon
Neisseria meningitidis
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • stěr - na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Noroviry

stolice, případně výtěr z rekta – na suché výtěrovce bez aditiv, vložit do sterilní zkumavky

495 833 866
Neisseria gonorrhoeae
 • stěr – na suchém tampónu bez média,
 • moč (5-10 ml),
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Neisseria meningitidis typizace
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml), stěr – na suchém tampónu bez média,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866
Nocardia spp.
 • likvor (1 ml, min. 0,3 ml),
 • abscesy, sputum, BAL,
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml),
 • moč (5 – 10 ml),
 • tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866

P

Název metody Materiál Telefon
Průkaz fungální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenční analýzou

BAL, aspirát (2 – 5 ml), sputum, likvor (1 ml, min. 0,3 ml), tkáň, nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev - červená zkumavka (min.3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Průkaz mutace W515L/K v genu MPL
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
 • kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Parvovirus B19

kostní dřeň - sterilní zkumavka bez aditiv (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), plodová voda

495 833 866
Pneumocystis jiroveci (dříve carinii)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml)

495 833 866
Průkaz bakteriální DNA; v případě pozitivity identifikace druhu sekvenační analýzou

likvor (min. 0,3 ml), punktát, abscesy, plodová voda, tkáň – sterilní zkumavka bez aditiv, nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Polymorfismy v genech CYP2C9 a VKORC1

nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Průkaz interních tandemových duplikací (ITD) v genu FLT3

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Průkaz mutací v genu NPM1 (nukleophosmin) – exon 12

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Prader-Willi syndrom, Angelmanův syndrom (Změny v metylaci genů SNRPN a NDN - Metylačně specifická MLPA)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)

R

Název metody Materiál Telefon
Respiratory Syncitial virus (RSV)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Respirační viry – panel (adenovirus, chřipka A a B, parachřipka 1-4, RSV, MPV, enterovirus, rhinovirus, coronavirus, bocavirus)

sputum, BAL, tracheální aspirát, pleurální výpotek, punktát (2-5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866

S

Název metody Materiál Telefon
Spinální svalová atrofie

 nesrážlivá periferní krev v EDTA , kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (21 46)
Sledování minimální residuální nemoci – marker NPM1 typ A, B, D

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Somatické mutace v genu TP53

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Staphylococcus aureus

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus agalactiae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pneumoniae

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Streptococcus pyogenes

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml), punktát, stěr - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Sledování minimální residuální nemoci – marker KMT2A-PTD (MLL-PTD)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Streptococcus suis

likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (3 ml), moč (5-10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Sledování exprese fúzního transkriptu DEK/CAN

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
SARS-CoV-2

nasofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT, Univerzální transportní médium), Orofaryngeální stěr (speciální transportní médium – UTM-RT), TAS, BAL, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Stanovení relativní expresu genu WT1

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň 

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker KMT2A::AFF1 (MLL-AF4)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker ETV6::RUNX1 (TEL-AML1)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker TCF3::PBX 1 (E2A-PBX1)

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Syndrom fragilního chromozomu X (FRAXA)

nesrážlivá periferní krev v EDTA, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 865 (32 97)
Stanovení relativní expresu genu EVI1 (MECOM)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci - marker FLT3-ITD

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň 

495 833 865 (24 29)
Sledování minimální residuální nemoci – marker RUNX1::RUNX1T1 (AML1-ETO)

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Spinální muskulární atrofie typu1 (průkaz homozygotní delece v exonu 7 genu SMN-1)

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (27 67)
Salmonella

punktát, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Sledování minimální residuální nemoci – marker CBFβ::MYH11

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)

T

Název metody Materiál Telefon
Translokace t(14;18) Bcl2

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)
Toxoplasma gondii

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml); pupečníková krev – s přídavkem protisrážlivého činidla (2 ml), plodová voda (2 - 5 ml), bioptická tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, likvor (min. 1 ml), stěr ze spojivkového vaku - na suchém tampónu bez média, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Typizace transkriptu t(9;22) BCR-ABL major (e13a2, e14a2), minor (e1a2), micro (e19a2)

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Translokace t(11;14) Bcl1

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (27 67)

U

Název metody Materiál Telefon
Ureaplasma spp.

aspirát z dolních dýchacích cest a žaludku (1,5 ml), plodová voda, výtěr z uretry, cervixu - na suchém tampónu bez média, moč (5 – 10 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Urogenitální infekce – panel (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium)
 • moč (5-10 ml),
 • stěr z urogenitálního traktu – na suchém tampónu bez média,
 • plodová voda,
 • u novorozenců aspirát dolních cest dýchacích,
 • v případě potřeby jakýkoli materiál
495 833 866

V

Název metody Materiál Telefon
Vyšetření mutací v genu pro calreticulin
 • nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2-5 ml)
 • kostní dřeň
495 833 865 (24 29)
Vyšetření mutací v genu CFTR

nesrážlivá EDTA krev periferní, amniová tekutina, kultivované amniocyty, CVS

 

495 833 866 (30 40)
Vyšetření genetické predispozice k celiakii (HLA – DQ2, DQ8)

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Varicella zoster virus (VZV)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – precore mutanta

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy B (HBV) – rezistence na antivirotika (lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, emtricitabine)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV)

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) – genotypizace

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku

495 833 866
Virus hepatitidy C (HCV) - kvantitativně

srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866
Virus parotitidy

likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), sliny, moč (5 - 10 ml), plodová voda

495 833 866
Vyšetření potransplantačního chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variability DNA markerů dárce-příjemce kostní dřeně či PKB metodami PCR

nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml

495 833 866 (30 40)
Vyšetření minimální residuální nemoci u IGH přestaveb pomocí MPS (NGS)

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Vyšetření Aneuploidií chromosomů 13,18, 21 X a Y s možností rozšíření řady vyšetření chromozomů 15,16 a 22

nativní plodová voda, nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, buňky CVS, tkáň, kostní dřeň, bukální stěr

495 833 865 (38 04)
Vyšetření přítomnosti fúzního genu ETV6::RUNX1 (TEL-AML1)

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření přítomnosti fúzního genu TCF3::PBX 1 (E2A-PBX1)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření KMT2A přestaveb

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření c.1138 v genu FGFR3 metodou HRM (Achondroplazie)

 nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Varianty v genu DPYD

 nesrážlivá EDTA krev periferní

495 833 866 (30 40)
Vyšetření IGH přestavby

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření mutací v genech sekvenační analýzou metodou Sanger

nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty

495 833 866 (21 46)
Vyšetření chromosomálních aberací u AML

nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření mutací tyrosinkinázové domény (TKD) D835 v genu FLT3

 nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň 3 ml

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variant genů IDH1 a IDH2

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření PML::RARα a sledování minimální residuální nemoci

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Virus hepatitidy E (HEV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus hepatitidy A (HAV)

srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice

495 833 866
Virus spalniček

nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866
Vyšetření potransplantačního T-buněčného chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu

nesrážlivá EDTA krev periferní 10 - 12 ml, nutno získat dostatečný počet buněk pro separaci

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variant somatického genomu metodou masivního paralelního skevenování (NGS)

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE

495 833 865 (24 29)
Vyšetření přestaveb lehkých řetězců imunoglobulinů (IgK a L)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření somatických variant v genu JAK2 Sangerovým sekvenováním

 nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň

495 833 865 (24 29)
Vyšetření variant germinálního genomu metodou MPS (Hereditární nádorové syndromy)

 nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5 ml (2x)

495 833 865 (32 97)
Virus hepatitidy C (HCV) – rezistence na antivirotika (simeprevir)

nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml)

495 833 866

Z

Název metody Materiál Telefon
Zygomycety (Mucor, Rhizopus, Rhizomucor, Absidia, …)

sputum, BAL, aspirát (2-5 ml), likvor (1 ml, min. 0,3 ml), nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (min. 2 ml), srážlivá krev – červená zkumavka (min. 3 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál

495 833 866