Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek speciálních analýz
Metody na úseku
- dle abecedy

1

Název metody Materiál Telefon
17-hydroxyprogesteron

sérum

495 833 141
495 832 241

A

Název metody Materiál Telefon
Albumin

sérum, plazma, likvor, moč (viz albuminurie)


495 833 140
Albumin - ELFO

sérum

495 833 659
Alfa 1-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Alfa 2-globuliny ELFO

sérum

 

495 833 659
Adenosindeamináza (ADA)

 Pleurální tekutina

495 833 735
Albuminurie (albumin v moči)

moč

495 832 664
Androstendion

sérum

495 833 141
495 832 241
Adrenokortikotropin (ACTH)

plazma (EDTA)

495 833 141
Alfa-1-fetoprotein (AFP, tumorový marker)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Antigen CA 15-3

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen CA 125

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Antigen squamózních karcinomů (SCCA)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě

plodová voda

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Alfa-1-fetoprotein (AFPA, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Aldosteron
  • sérum (při odběru séra nebo plazmy je nutné zaznamenat čas a polohu pacienta (vleže na zádech, vzpřímená).
  • 24-ti hodinový sběr moči, vzorek musí být během sbírání uchováván v chladničce
495 832 380

B

Název metody Materiál Telefon
Beta 1-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Beta 2-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Beta-2-mikroglobulin

sérum, moč

495 833 738
Beta-karoten

sérum

495 833 738
Bence Jonesova bílkovina (BJ) v moči - viz Paraprotein - typizace (imunofixace)

močC

Název metody Materiál Telefon
Citrát

plazma (heparin), moč (2 ml -průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách)

 

495 832 664
C-peptid

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Cystin v moči

moč - 2 ml
(u sbírané moče dodat průměrný vzorek 10-15 ml, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod)

495 832 664
C–peptid profil

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241

D

Název metody Materiál Telefon
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S)

sérum

495 833 738
Dopamin

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

495 833 738
495 832 380
Dědičné metabolické poruchy (DMP)

 .E

Název metody Materiál Telefon
Elektroforéza sérových proteinů (ELFO)

sérum

495 833 659
Epinefrin/Adrenalin

plasma - 1 ml, moč - 10 ml (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Erytropoietin

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Estriol nekonjugovaný (Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241

F

Název metody Materiál Telefon
Fosfatáza alkalická-kostní frakce

sérum

495 832 664
Free β human chorionic gonadotropin (FβhCG, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
FGF 23 v plazmě (Fibroblastový růstový faktor 23)

EDTA nebo Li-heparinová plazmaG

Název metody Materiál Telefon
Gama-globuliny ELFO

sérum

495 833 659
Glutathionperoxidáza (GPx)

nesrážlivá krev 0,2 ml

495 832 664
Gastrin

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241

H

Název metody Materiál Telefon
Helicobacter pylori

dech

495 833 735
Homocystein

plazma (heparin, EDTA), sérum

495 832 380
Hydroxyindoloctová kyselina

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

495 833 716
Human epididymal protein 4 (HE4)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Human chorionic gonadotropin (hCG, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Homogentisová kyselina - test

moč

495 832 664

CH

Název metody Materiál Telefon
Chromogranin A (CGA)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Choriogonadotropin (HCGB, tumorový marker)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241

I

Název metody Materiál Telefon
Insulinu podobný růstový faktor I (IGFI)

pouze sérum

495 833 141
Inzulin

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Inzulin profil

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241

K

Název metody Materiál Telefon
Kyselina 5-aminolevulová (porfyrie)

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380
Karbohydrát deficientní transferin (CDT)

sérum, minimálně 100 µl

495 833 735
Kortizol

sérum, plazma (heparin, EDTA)

495 834 691
Kryoglobuliny

sérum

495 833 659
Kyselina hippurová

moč - 10 ml

495 832 664
Kyselina listová

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Kyselina mandlová

moč - 10 ml

495 832 664
Kyselina vanilmandlová

moč sbíraná 24 hodin do kyselého prostředí (viz preanalytika!!), změřit a uvést celkový objem, do laboratoře dodat 10 ml z celkového sběru

495 832 664
Kortizol ve slinách

 sliny

495 833 141 495 832 241
Kortizol v moči

moč sbíraná 24 hodin

495 833 141
495 832 241
Karcinoembryonální antigen (CEA)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241
Kalcitonin

sérum

495 833 738
Kyselina listová v erytrocytech

erytrocyty (EDTA nebo heparin)

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Kyselina mravenčí

sérum, plazma: 2 ml
srážlivá krev bez gelu: 5 ml
 

495 832 664
495 833 442

L

Název metody Materiál Telefon
Lidský placentární růstový faktor_screening (PlGF SCR)

 sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241

M

Název metody Materiál Telefon
Malondialdehyd (MDA)

sérum

495 832 664
Metanefrin

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
M-komponenta (kvantifikace) - viz. paraprotein kvantitativně

sérum, moč

495 833 659
M-komponenta (typizace imunofixací) - viz paraprotein typizace

sérum, moč

495 833 659
Močové konkrementy

konkrement

495 833 735

N

Název metody Materiál Telefon
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG)

moč - 10 mL

495 832 380
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG) - izoenzymy

moč - 10 mL

495 832 380
Norepinefrin (Noradrenalin)

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380
Normetanefrin

plasma, moč; 1 ml plasmy, 10 ml moče (u sbírané moče dodat průměrný vzorek, uvést celkový nasbíraný objem v ml a dobu sběru v hod), pokyny sběru viz preanalytika

495 833 738
495 832 380

O

Název metody Materiál Telefon
Oxaláty

moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

495 832 664

P

Název metody Materiál Telefon
Porfobilinogen

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380
Paraprotein - typizace (imunofixace)

sérum, moč

495 833 659
Paraprotein kvantitativně

sérum, moč

495 833 659
Parathormon (1-84 PTH)

plazma, sérum

495 833 738
Poměr volných lehkých řetězců K/L

sérum

495 833 735
Potní test

pot získaný po stimulaci pilokarpinovou iontoforézou

495 832 664
Pyroglobuliny

sérum

495 833 659
Porfyrie celkové v moči

moč - 5 ml

495 833 744
495 832 380

R

Název metody Materiál Telefon
Renin

plazma (EDTA)

495 832 380
Růstový hormon (STH, hGH)

sérum

495 832 380
Riziko epiteliálního karcinomu vaječníku (ROMA)

sérum

495 833 297
495 832 743
495 832 241

S

Název metody Materiál Telefon
Sírany v moči

 moč - průměrný vzorek ze sběru, uvést celkový objem a dobu sběru v hodinách

495 832 664
Superoxiddismutáza (SOD)

nesrážlivá krev

 

495 833 735
SHBG (Sex hormone binding globulin)

sérum

495 832 380
Screening VVV v I. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Screening VVV v II. trimestru

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241

T

Název metody Materiál Telefon
Typy proteinurie - selektivita

moč

495 833 659
Thyreoglobulin (TG)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Testosteron volný

sérum

495 833 297
495 832 743
495 833 141
Těhotenský protein A (PAPP-A, Screening VVV)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241

V

Název metody Materiál Telefon
Vitamín A (retinol) + zátěžový toleranční test

sérum

495 833 738
Vitamín B12 (Cyanokobalamin)

sérum

495 833 297
495 834 691
495 832 241
Vitamín C

plazma (heparin)

495 833 735
Vitamín D - 1,25 dihydroxyvitamín D

sérum

495 833 738
Vitamín D - 25 hydroxyvitamín D

sérum, plazma (heparin, EDTA)

495 833 738
Vitamín E (tokoferol)

sérum, plazma (heparin)

495 833 738
Volné lehké řetězce kappa (FLC kappa)

sérum

495 833 735
Volné lehké řetězce lambda (FLC lambda)

sérum

495 833 735