Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Abecední seznam pracovníků UKBD  Úsek rutinních analýz
Metody na úseku
- dle abecedy

A

Název metody Materiál Telefon
Acidobazická rovnováha

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Alaninaminotransferáza (ALT)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Albumin

sérum, plazma, likvor, moč (viz albuminurie)


495 833 140
Alfa 1-antitrypsin

sérum

495 833 140
Amoniak

plazma (K2EDTA, K3-EDTA)

495 833 140
Anti-HAV IgM

sérum

495 833 140
Anti-HBc IgM

sérum, plazma

495 833 140
Apolipoprotein A I

sérum, plazma

495 833 140
Apolipoprotein B
 • sérum;
 • plazma: Li-heparin nebo K2-EDTA 
495 833 140
Aspartataminotransferáza (AST)

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Antigen CA 72-4

sérum, plazma

495 833 140
Alkohol (etanol) pro diagnostické účely

sérum, plazma, moč

495 833 140
Antigen CA 19-9

sérum, plazma

495 833 140
Amyláza

 sérum, plazma, močB

Název metody Materiál Telefon
beta-CTx (beta-crossLaps)

sérum, plazma

495 833 140
Bilirubin celkový

sérum, plazma

495 833 140
Bilirubin konjugovaný

sérum, plazma

495 833 140

C

Název metody Materiál Telefon
Cystatin C

sérum, plazma

495 833 140
Celková bílkovina

sérum, plazma, likvor, exudát, punktát

495 833 140
Celková bílkovina v moči - odpad

moč sbíraná 24 h, změřit objem, uvést množství a vzorek moče poslat do laboratoře

495 833 140
Ceruloplazmin

sérum, plazma

495 833 140
Clearance kreatininu

moč a sérum

495 833 140
C-reaktivní protein (CRP)

sérum, plazma

495 833 140

D

Název metody Materiál Telefon
Draslík

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734

E

Název metody Materiál Telefon
Estradiol (17-beta estradiol)

sérum, plazma

495 833 140

F

Název metody Materiál Telefon
Folikulostimulující hormon (FSH)

sérum, plazma

495 833 140
Fosfatáza alkalická

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Fosfor

sérum, plazma, moč, punktát, dren

495 833 140
Ferritin

sérum, Li-heparin nebo EDTA plasma

495 833 808

G

Název metody Materiál Telefon
Gama-glutamyltransferáza

sérum, plazma, plodová voda


495 833 140
495 832 451
Glukóza

plazma, moč, CSF, plná krev, sérum, plodová voda

495 833 709
495 833 734
Glomerulární filtrace - GF

výpočet

495 832 451

H

Název metody Materiál Telefon
Haptoglobin

sérum, plazma

495 833 140
HCG

sérum, plazma

495 833 140
Hematokrit

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Hemoglobin

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Hořčík

sérum, plazma, moč, punktát, dren

495 833 140
Hořčík ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140
Hořčík v erytrocytech

nesrážlivá krev

495 833 759

CH

Název metody Materiál Telefon
Chloridy

sérum, plazma, moč, plná krev, likvor, pot (viz potní test), exudát, punktát, dren

499 833 140
495 833 709
495 833 734
Cholesterol

sérum, plazma, exudát, punktát

495 833 140
Cholesterol HDL

sérum, plazma

495 833 140
Cholesterol LDL

sérum, plazma

495 833 140
Cholinesteráza

sérum, plazma (Li.-heparin, K2EDTA)


495 833 140
Chrom

nesrážlivá krev, moč

495 833 759

I

Název metody Materiál Telefon
Interleukin 6

sérum, plazma, plodová voda

495 833 140

K

Název metody Materiál Telefon
Kadmium (Cd)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Karbonylhemoglobin

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
Kreatinin

sérum, plazma, moč, exudát, punktát, dren

495 833 140
Kreatinkináza (CK)

sérum, plazma

495 833 140
Kreatinkináza MB izoenzym (CKMB)

sérum, plazma

495 833 140
Kyselina močová

sérum, plazma, moč, punktát

495 833 140

L

Název metody Materiál Telefon
Likvor výpočty výpočet
Laktát

plná krev, plazma, likvor

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Laktátdehydrogenáza

sérum, plazma, likvor, exudát, punktát

495 833 140
Lipáza v séru

sérum, plazma

495 833 140
Lipoprotein (a)
 • sérum;
 • plazma: Li-heparin nebo K2-, K3-EDTA 
495 833 140
Luteinizační hormon (LH)

sérum, plazma

495 833 140
Lidský placentární růstový faktor (PlGF, marker preeklampsie)

sérum

495 833 140

M

Název metody Materiál Telefon
Mangan (Mn)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Měď (Cu)

sérum, moč, jaterní tkáň

495 833 759
Methemoglobin

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

495 833 140
Močovina

sérum, plazma, moč

495 833 140
Myoglobin

sérum, plazma, moč

495 833 140

N

Název metody Materiál Telefon
non HDL Cholesterol výpočet
NSE (neuronspecifická enoláza)

sérum, nepoužívat plazmu 

495 833 140
NTpro-BNP

sérum, plazma

495 833 140

O

Název metody Materiál Telefon
Olovo (Pb)

nesrážlivá krev, moč

495 833 759
Orosomukoid

sérum, Li-heparinovaná a K2-EDTA plazma

495 833 140
Osmolalita

sérum, moč

495 833 140
Osteokalcin - od. 6.5.2013 NEVYŠETŘUJEME

sérum, plazma

495 833 736

P

Název metody Materiál Telefon
pCO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

496 833 140
495 833 709
495 833 734
pH

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

497 833 140
495 833 709
495 833 734
pO2

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

498 833 140
495 833 709
495 833 734
Prealbumin

sérum, plazma

495 833 140
Progesteron

sérum, plazma

495 833 140
Prolaktin

sérum,
plazma:

 • Li+heparinizovaná
 • K2EDTA
 • K3EDTA
495 833 140
Prostatický specifický antigen celkový (PSA)

sérum, plazma (Li-heparin, K2-, K3EDTA)

495 833 140
PSA screening

 sérum


Protilátky proti TSH receptoru (anti-TSHR, TRAK)

sérum

495 833 808
Protilátky proti peroxidáze štítné žlázy (anti-TPO)
 • sérum;
 • Li-heparinizovaná plazma
495 833 808
Protilátky proti thyreoglobulinu (anti-Tg)
 • sérum;
 • K2 a K3-EDTA plazma
495 833 808
Prokalcitonin

sérum, plazma

495 833 140
P1NP - celkový aminoterminální propeptid kolagenu typu 1

sérum, plasma (srážlivá krev včetně zkumavek s gelem, plasma Li-heparin)

495 833 140
Prostatický specifický antigen volný (PSAV)

 sérum, plazma

495 833 140

S

Název metody Materiál Telefon
Selen (Se)

sérum, plazma

495 833 759
Sodík

sérum, plná krev, moč, likvor, exudát, punktát, dren

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (sFlt-1, marker preeklampsie)

 sérum

495 833 140

T

Název metody Materiál Telefon
TmP/GF

 výpočet

495 832 451
T3 (Trijodtyronin)

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

495 833 140
T3 volný (Trijodtyronin volný)

sérum

495 833 140
T4 (Tyroxin)

sérum; plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

495 833 140
T4 volný (Tyroxin volný)

sérum

495 833 140
Transferin

sérum, půazma

495 833 140
Triacylglyceroly

sérum, plazma

495 833 140
Troponin-T

sérum, plazma

495 833 140
TSH
 • sérum
 • Li-, K2-, K3-EDTA plazma
495 833 140
Testosteron
 • sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo se separačním gelem
 • plazma: (Li-heparin, K2- a K3-EDTA plazma)
495 833 140
TSH screening
 • sérum
 • Li-, K2-, K3-EDTA plazma


V

Název metody Materiál Telefon
Vápník (Ca)

sérum, plazma, moč, punktát

495 833 140
Vápník ionizovaný

sérum, plná krev

495 833 140
495 833 709
495 833 734
Vazebná kapacita železa

sérum, plazma

495 833 140

Z

Název metody Materiál Telefon
Zinek (Zn)

sérum, moč

495 833 759
Železo (Fe)

sérum, plazma, jaterní tkáň

495 833 140
495 833 759
Žlučové kyseliny

Srážlivá krev, EDTA Li-heparin plazma

495 833 140